български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
   
   
 
   
 
Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин  
 
източник на финансиране: Община Угърчин  
бюджетна линия: Фаза 1  
период на изпълнение: 2001 г.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори : Сдружение "Болкан Асист", Регионална туристическа асоциация “Стара планина” - Габрово  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Проектът даде професия на 32 младежи със смесен етнически произход да придобият професионална квалификация.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално