български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
   
   
 
   
 
"Гражданите управляват своите пари"  
 
източник на финансиране: Институт "Отворено общество" Програма "Изток-изток: Партньорство отвъд границите"  
период на изпълнение: февруари 2010 - юли 2010г.  
Обща стойност на проекта: 24220 долара  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: "Пиргос" Пирот, Сърбия  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Дейностите ще протекат в две фази:

Първата фаза включва работно посещение за проучване на  опита на 3 български общини – Ловеч, Севлиево и Троян по прилагане на добри практики  за гражданско участие в процеса на планиране и усвояване на общинските бюджети. По време на посещението ще бъде поведено и еднодневно обучение по гражданско участие в процеса на планиране и мониторинг на общинските бюджети и използването на форум-подхода като ефективна форма за участието на гражданите в планирането на бюджета. В посещението ще участват   6 представители на  граждански организации и двама – на общини от Сърбия.

Ще бъде издаден  на сръбски език сборник  „Добри практики на гражданско участие в приемането на общинските бюджети в България”.

Втората фаза включва посещение на двама експерти на Сдружение „Знание” – Ловеч и представител на една българска община в Сърбия. Екипът ще окаже конкретна експертна помощ /супервизия/ в процеса на въвличане на гражданите в приемане на общински бюджети в Сърбия.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

В резултат на проекта бъде укрепен ресурса и експертизата на  Коалицията за мониторинг на публични финанси - Сърбия по проблемите по гражданско  участие в процеса на управление и мониторинг на местните финанси. Ще се създадат  трайни контакти между Сдружение „Знание” – Ловеч и НПО от Сърбия.

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално