български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Инициатива за реформа в грижата за децата  
 
номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08  
източник на финансиране: Европейския Съюз чрез програма ФАР “Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, съфинансиран от републиканския бюджет  
бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02  
период на изпълнение: Април 2008 – май 2009 г.  
обща стойност на проекта: 146 059.60 евро  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Община Ловеч, Международна Социална служба  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на деца, лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, посредством предоставяне на услуги в общността. Промяна на отношението, промяна на фокуса, нужди на децата, различни услуги, сътрудничество с институциите.

Създаване на Комплекс за интегрирани услуги на деца включващ:
- два дома за настаняване от семеен тип;
- център за обществена подкрепа;
- център за настаняване на деца в риск;
- защитени пространства.
 
                                                                        финален отчет  
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално