български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти

 

   
   
 
   
 
"У дома"  
 
източник на финансиране: Фондация "Лале" и Фондация "Оук"  
период на изпълнение: 01.01.2010 - 01.01.2012 г.  
Обща стойност на проекта: 65 000 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: МБАЛ "Д-р Параскев Стоянов"  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Нови социални услуги:
  • Мобилна група за идентифициране и работа с рискови случаи преди раждането на децата;
  • Училище за родители;
  • Екип за превенция на изоставянето на новородени, непосредствено след раждането

Насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по превенция на изоставянето:

  • Информационни кампании;
  • Дискусии с младежи;
  • Заключителна конференция

ПОСТИГНАТИ   РЕЗУЛТАТИ:

  • Увеличен с 50% броят на ранно идентифициране на случаите, при които има риск от изоставяне и подпомогнати 30% от идентифицираните случаи да отглеждат децата си в семейна среда.
  • Обхванати 10% от бременните в общината в Училище за родители и 20% от идентифицираните случаи с риск от изоставяне.
  • Намаляване на случаите на изоставяне на деца в първите дни след раждането в Ловешка община с 10%

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално