български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
 
текущи проекти приключили проекти

 

 

 

   
   
 
   
 
Активни граждани – открита местна власт  
 
източник на финансиране: Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК)  
период на изпълнение: септeмври 2008 - август 2009  
обща стойност на проекта: 143 914.92 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Община Ловеч  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Основната цел е утвърждаване на партньорския подход на структурите на гражданското общество и местните власти за повишаване на общественото доверие към общинските администрации чрез прозрачност на работата, улеснен достъп до информация и участие в изграждането на механизъм за обществен контрол. Специфичните цели на проекта са насочени към насърчаване на участието на гражданите на община Ловеч, включително на селата, в процеса на разработване на политиките и механизмите за превенция на корупцията, отчетността и гражданския контрол; повишаване на доверието към общинската администрация в Ловеч чрез подобрена публичност на административното обслужване и прозрачност на процесите, насърчаващи обратната връзка.
Очакванията с реализирането на проекта са за повишени знания и умения на представители на неправителствените организации, бизнеса и гражданите за активност, комуникативност и използване на партньорски подходи.
 
  Препоръки и добри практики       Проучвания и оценки  
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално