български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Партньори за местно устойчиво развитие  
 
номер на договора за финансиране: CSDP 2004 – Lot 2 – 049  
източник на финансиране: Програма ФАР Развитие на гражданското общество 2004  
бюджетна линия: BG 2004/016-711.01.01  
период на изпълнение: 30.11.2006-30.11.2007 г.  
обща стойност на проекта: 55348.73 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньор: СНИРОЛ и подкрепен от общините Ловеч, Левски, Летница и Пордим  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Провеждане на информационни срещи в населени места на общините Левски, Летница и Пордим, сформиране на работни групи за разработване на местна стратегия за развитие, постигане на консенсус по стратегията чрез свободни публични дискусии - Обществен форум - 3 сесии, регистриране на СНЦ Местна инициативна група Левски-Летница-Пордим, по подхода LEADER, обучения на членовете на МИГ, информационна кампания.
 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално