български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда  
 
номер на договора за финансиране: 406022060617  
източник на финансиране: Световна Банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта  
бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги  
период на изпълнение: 14.12.2006 г. -14.12.2007 г.  
обща стойност на проекта: 15742 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Провеждане на обучение с продължителност 360 часа на трайно безработни лица- “Администратор в хотелиерството” включващо следните модули - основи на туризма, счетоводна отчетност, английски език, география, технология и организация на хотелиерското обслужване, интерактивно мотивационно обучение, обучение за придобиване на умения за решаване на конфликти и работа в екип, провеждане на практика, съдействие за осигуряване на заетост на 40% от участниците в проекта, срещи с потенциални работодатели. Среща-дискусия “Културно-историческото наследство на Ловеч”.
 
 
  назад
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално