български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Послания от багри върху ловешки носии и тъкани  
 
номер на договора за финансиране: LH-2008-06  
източник на финансиране: Еврофутбол чрез Фондация “Работилница за граждански инициативи”  
бюджетна линия: Живо Наследство 2008  
период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г.  
обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Многообразието на везбената орнаментиката е изключително богата в Ловешко. Днес модата е привлекателна тема за младите хора, а етномотивите придават оригиналност и уникалност – стремеж на много младежи. Заниманията в Ателие “Етника” включват интерактивни форми на обучение и възможността за придаване на нова функционалност на традиционните орнаменти. Адаптирането на етномотиви в съвременното облекло и бит е стимул за творческите заложби на участниците (младежи и възрастни), мотивация за отговорно отношението към културното наследство и афиширане на собствената принадлежност. Дейности: обучение – теоретични и практически занимания; посещение на културно-исторически обекти; изложба, ретро-ревю и презентация; форум дискусия за проблемите и възможностите на културното наследство; информационна капания;
 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално