български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 
 
 
 
   
   
 
   
 
Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на община Ловеч  
 
номер на договора за финансиране: споразумение за финансиране от 11.04.2007 година  
източник на финансиране: Кантон Берн, Швейцария чрез Сдружение “Болкан Асист” и с подкрепата на община Ловеч  
период на изпълнение: 2007 г.  
обща стойност на проекта: 3000 лв.  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Форум център  
партньори: Община Ловеч, Дирекция “Бюро по труда”  
 
Основни дейности и резултати по проекта:
Основната цел на Обществен форум Ловеч е да се подготви проект за финансиране от структурните фондове на ЕС с участието на всички заинтересовани страни от общината и с помощта на български, британски и швейцарски експерти.

Обсъдени проекти:
 • “Стратеш – нашето място за отдих”
 • “Регенерация на индустриални зони в Ловеч”
 • “Създаване на условия за развитие на културно-исторически туризъм и запазване на архитектурното наследство на АР “Старо Стефаново” и
 • “Регенерация на обекти в АИР “Вароша”
 • Издаване на форум бюлетин
   
   
  назад  
       
  Предстоящи обучения
  Текущи проекти
  Актуално