български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 

 

 

   
   
 
   
 
„Табашкият занаят – традиция през годините”  
 
източник на финансиране: Национален фонд „Култура”  
период на изпълнение: 1 март – 31 май 2010 г.  
Обща стойност на проекта: 3435.00 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийчо и Марийка Караконови”  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 
  • Обучение на участниците от специалист етнограф за основните изсквания за изследователската работа, вземане на интервю от информатор, документиране и т.н.
  • Провеждане на срещи с майстори-занаятчии от община Ловеч и документиране на събраната информация за занаятите обработващи кожа - инструменти, производни, стари снимки, документи (майсторски свидетелства и др.). Събраната информация ще бъде обработена и популяризирана чрез медиите и на сайтовете на водещата организация и ПГКОХТ.
  • Практическите занимания ще включват наблюдение на работата на майсторите и упражняване от участниците на място при действащите занаятчии.
  • Информационната кампания

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Събрана и документирана информация, снимков и документален материал за табашкия и другите занаяти свързани с обработване на кожа.
  • Придобити знания и умения у 10 ученици от ПГКОХТ.
  • Мотивирани участници и учители от училището да продължат да прилагат традиционни технологии в учебната работа или като извънкласни занимания и да практикуват табашките занаяти.
  • Изработени традиционни и съвременни кожени изделия.
  • Съхранени и популяризирани  занаяти - табашкия и кожарските занаятите  сред обществеността.

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално