български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 

 

 

 

   
   
 
   
 

„Всички днес за децата ни утре”

 
 
източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО - България  
период на изпълнение: 04.03.2009 - 28.02.2010 г.  
Обща стойност на проекта: 26 350 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
партньори: Ловчанско читалище "Наука"  
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1.Дейности, целящи предотвратяване на рисковете при подрастващите, основаващи се на топлина и взаимност в семейството:

1.1 Организиране и провеждане на дискусии по метода "Future Workshop".

1.2 Анализ на най-често срещаните проблеми.

1.3 Обучение на родители.

1.4.Организиране на съвместни инициативи:

  • Игра "Семейни стратегии";

  • Пленер на неограничените възможности;

  • Музикално и денспредставление

2. Дейности за предотвратяване на прекаления престой на децата пред телевизора и компютъра.

2.1.Информационна и превенционна кампания.

2.2.Конкурс за есе и рисунка на тема "С какво бих заменил 1 час пред телевизора и компютъра".

3. Дейности, целящи въвеждането на практики за поощряване на здравословен начин на живот и физическа активност:

3.1. Беседи по здравословн начин на живот.

3.2.Спортни инициативи.

3.3 Workshop за родители и учители за прилагане на мерки за превенция на употреба на цигари, алкохол и наркотици.

РЕЗУЛТАТИ:

  • Организирани и осъществени семейни забавления;

  • Обсъдени проблемите на младите в Ловеч;

  • Изследвани отношенията между деца и родители;

  • Повишени познанията на родителите относно ефективна  комуникация с децата им, вредите от интернет и превенция на употребата на наркотици

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално