български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
     
  Важат ли езиковите сертификати в Европа?  
  Каква е цената на изпита?  
  Каква е цената на изпита за европейския компютърен, сертификат XPERT и къде се провежда изпита?  
  виж ощe виж още  
     
 
   
 
   
 
Послания от багри върху ловешки носии и тъкани
Куклена говорилня
Инициатива за реформа в грижата за децата, 2008 – 2009
Насърчаване на позитивната промяна, 2007 – 2008

“Регенерацията - шанс за устойчиво развитие на община Ловеч, 2007
Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда, 2007
Партньори за местно устойчиво развитие, 2007
Регионална иновационна стратегия на СЗРП по проект “РИС Мизия БГ”, 2006 - 2007
 
 
Предстоящи обучения
  “Знание” - Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение 193 от 24.02.1994 г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 39 интелектуалци, преподаватели и специалисти ...
   
Текущи проекти
  “Знание” - Ловеч е сдружение с нестопанска цел, регистрирано с решение 193 от 24.02.1994 г. на Ловешкия окръжен съд. В организацията членуват 39 интелектуалци, преподаватели и специалисти ...