български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
«Младежки пъзел – открий частта, която търсиш!»

 

 
 
източник на финансиране:

Финансиран по Програма Младежта в действие, Дейност 5 – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, Дейност 5.1 - Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика

 
период на изпълнение: май  2011 – август 2011  
Обща стойност на проекта: 4750 евро  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  
   
   
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
 

Подготовка, Разработване и издаване на информационни материали, Мобилен младежки тренинг, обучения в 6 училища, оценка и обратна връзка.

В изпълнението на дейностите участваха млади хора от четири общини в област Ловеч- Тетевен, Летница, Троян и Ловеч.

Целта на проекта е да се популяризират целите и политиките на Европейския съюз по отношение на младите хора на територията на област  Ловеч.

Темите са: Доброволчество, младежка безработица, възможности за трупане на полезен опит,  креативнст и предприемачество, инициативата «Младеж в движение». Участниците са млади хора от  област Ловеч на възраст 15- 30 години.

Инициативата беше осъществена в периода 15 април – 15 юни 2011, а изпълнението на дейностите в периода 15-21 май 2011.

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално