български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
 
 

Проект Стъпка към училище

 
 
източник на финансиране: 146 218,00 лева, от които 124285,30 лева е ервопейското съфинансиране и 21932,70 лева национално съфинансиране  
период на изпълнение: 02.08.2016 02.08.2018 година  
Партньори: Община Летница и ДГ Ирина Бачо Кирова  
   
   
   

 

Цел на проекта:

Стъпка към училище е партньорска инициатива, която цели да подпомогне деца от етническите малцинства от община Летница в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване като им предоставя равен шанс и достъп до качествено ранно образование. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 по процедура Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.

 В рамките на двугодишен период, проектът работи за мотивиране и ангажиране на родителите при възпитанието и обучението на децата като ги насърчава и подпомага в процеса на постъпване в първи клас.

В серия от дейности, насочени към откриване, развитие и изява на таланти, целим да приобщим и насърчим деца от етнически малцинства да посещават детската градина като стъпка към продължаване на обучението в училище. Ден на талантите, Приказен бал, Спортни делници и празници, кулинарни демонстрации дават възможност на децата да се изявят, с помощта на родителите си. В заниманията по толерантност децата по достъпен начин ще учат за толерантност, добронамереност и ценността на различието. Клуб Защо? дава отговор на множеството въпроси, които децата задават и промотира знанието и ученето като средство за успех. Креативните работилници целят да създадат усещането за общност и общо създаване на красиви предмети като начин да се възпитава толерантност и недскриминация. За деца със затруднения в изразяването на български език ще бъдат организирани допълнителни занимания за подготовка. Образователната детска библиотека към ОДЗ Ирина Бачо Кирова ще предостави възможност на учители и родители да се възползват от най-актуалната художествена и научна литература за деца и възпитание на деца. Проектът работи и за преодоляване на негативните нагласи в обществото по отношение на етническите малцинства.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално