Tag Archives: берзаботица

Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

2006-2007   Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда   Номер на договора за финансиране: 406022060617 Източник на финансиране: Световна банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта Бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги Период на изпълнение:  14.12.2006 г. – 14.12.2007 г. Обща стойност на проекта: 15 742 лева Роля на „Знание“ при […]