Tag Archives: занаяти

Плетена нишка (2013 – 2014)

2013 – 2014 Плетена нишка Източник на финансиране: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Живо наследство“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ Период на изпълнение: ноември 2013 – 15 август 2014 г. Обща стойност на проекта: 7 254 лева Водеща организация: Сдружение „Знание“ Партньори: СОУ „Тодор Кирков“ Обща цел: Популяризиране и оживяване на […]

Табашкият занаят – традиция през годините (2010)

2010  Табашкият занаят – традиция през годините Източник на финансиране:  национален фонд „Култура“ Период на изпълнение: 1 март – 31 май 2010 г. Обща стойност на проекта: 3 435 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Професионална гимназия по кожарство, облекло и химични технологии „Марийчо и Марийка Караконови“   Основни дейности: Обучение […]

Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани (2008)

2008 Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани   Номер на договора за финансиране: LH – 2008 – 06 Източник на финансиране: Еврофутбол чрез фондация „Работилница за граждански инициативи“ Бюджетна линия: Живо наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв. Роля на „Знание“ при […]