Tag Archives: неформално обучение

Млади и независими (2017)

2017  „Млади и независими“ Финансиране: Министерство на младежта и спорта чрез Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година Договор № 25-00-57/19.07.2017 Бюджет: 22352,48 лева Период на реализация: юли-септември 2017   Проект „Млади и независими“ беше насочен към повишаване на знанията и уменията на младежи (18-29 […]

Другото поколение (2015 – 2017)

2015 – 2017   „Другото поколение“ Източник на финансиране: „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук“ Договор: #OAK – SB 2015 – 9 Период на изпълнение: 16/11/2015 – 16/11/2017 Бюджет […]

Знания за управление на конфликти (2015)

2015 ЗНАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ Източник на финансиане: Община Ловеч, съгласно Правилник за функциониране на Общински проектен фонд Период на изпълнение: август – ноември 2015 Обща стойност: 3 892,00 лева, от които 900,00 лева собсвен принос Водеща организация: Сдружение „Знание” Главна цел Повишаване на ключовите компетентности и подготвеността на младежи, учители и педагогически съветници от […]

 Весела градина (2014)

2014  Весела градина Водеща организация: Община Летница Партньор: Сдружение „Знание“ Финансиране по Конкурсна процедура 33.13 -2014 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства Бюджет: 15 210,48 лв. Проектът беше насочен към децата и обхванати в ОЗД „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница с филиали в село Крушуна и село Горско Сливово. За […]

Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! (2011)

2011 Младежки пъзел – открий частта, която търсиш! Финансиран от Програма младежта в действие, Дейност 5 – Подкрепа за Европейско сътрудничество в младежката сфера, Дейност 5.1 – Срещи на младите хора и отговорните за младежката политика Период на изпълнение: май  2011– август 2011 Обща стойност на проекта: 4 750 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на […]

Културен лабиринт (2010-2011)

2010-2011 Културен лабиринт  Финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки дейности 2008 – 2010 Период на изпълнение: декември 2010 – май 2011 г. Обща стойност на проекта: 8075 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньор: сдружение „Ловеч днес“   Резултати: Популяризиране на идеята на доброволчество сред подрастващите ( около 1000 души […]

Всички днес – за децата ни утре (2009-2010)

2009-2010 Всички днес – за децата ни утре Източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България Период на изпълнение: 04.03.2009 – 28.02.2010 г. Обща стойност на проекта: 26 350 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловешко читалище „ Наука“   Основни дейности: Дейности, […]

Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани (2008)

2008 Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани   Номер на договора за финансиране: LH – 2008 – 06 Източник на финансиране: Еврофутбол чрез фондация „Работилница за граждански инициативи“ Бюджетна линия: Живо наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв. Роля на „Знание“ при […]