Tag Archives: НПО

 Капацитет за Граждански мониторинг (2015 – 2016)

2015 – 2016 Капацитет за Граждански мониторинг Финансиран по Втори конкурс на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 Договор: 317/27.05.2015 Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО Приоритет: Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг Период на изпълнение: 27/05/2015 – 27/03/2016 Обща стойност: 19943,40 […]

Гражданите управляват своите пари (2010)

2010   „Гражданите управляват своите пари“   Източник на финансиране: Институт „Отворено общество“ Програма „Изток-изток: Партньорство отвъд границите“. Период на изпълнение: февруари 2010 – юли 2010 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: „Пиргос“, Пирот, Сърбия   Основни дейности: Първата фаза на проекта включваше  работно посещение за проучване на опита на 3 български общини […]

Знание за Европа

2004-2005 Знание за Европа   Номер на договора за финансиране: Европа 2003 – 10 Източник на финансиране: ЕС по програма „Европа“ 2003 Бюджетна линия: Програма за малки проекти „Европа“ 2003 Период на изпълнение: 28.12.2004 г. – 28.08.2005 г. Обща стойност на проекта: 48528 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община […]

Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации

2001 -2003   Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации   Номер на договора за финансиране: партньорско споразумение от 28.11.2001 г. Източник на финансиране: програма на швейцарското правителство „ Форум – 1“ Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 12067 лева Роля на […]