Tag Archives: обучение на възрастни

Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс (2007-2008)

2007 -2008 Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс ( Дневен център, Защитено жилище, Обществено информационен център) Финансиран от ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ. Фаза 1, Компонент 3. Предоставяне на психично – здравни услуги в общността Phare 2004/Deinstitutionalisation/ GRANTS; BG 2004/016-711.01.02-.3.2.68 Бюджет: 180 187,29 евро Водеща организация: Държавна […]

Стартиране на Социално предприятие „Знание“

2004 – 2006   Стартиране на Социално предприятие „Знание“   По програма: „Обществени фондове и социални предприятия“ 2001 – 2006, подпрограма „Социални предприятия“ на Counterpart България, финансирана от USAID Период: 2004 – 2006   Основни дейности и резултати по проекта: Участието в програмата позволи създаването на социално предприятие към сдружението – стопанска дейност, осъществявана от […]

Укрепване на връзките между гражданите и местната власт

2003   Укрепване на връзките между гражданите и местната власт   Номер на договора за финансиране: Grant # 3/2003 Източник на финансиране: US Department of State и холандското правителство и подкрепен от Регионален център за подкрепа Бюджетна линия: Strengthening Local Democracy in the Stability Pact Region” Program 2002 – 2004 Период на изпълнение: 2003 г. […]