Tag Archives: проституиращи жени и мъже

КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции (2010-2016)

2010 – 2016 K 6 КОМПОНЕНТ 6: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на проституиращите мъже и жени чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции. източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България период на изпълнение: 01.04.2010 – 30.09.2016 Обща стойност на проекта: около […]