Tag Archives: професионално ориентиране

Работилници за бъдещи откриватели (2008-2009)

Работилници за бъдещи откриватели Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ПМГ Ловеч в партньорство със сдружение „Знание“ […]