Tag Archives: социални услуги

У дома (2010-2011)

2010 – 2011  У дома   Източник на финансиране: Фондация „Лале“ и фондация „Оук“ Период на изпълнение: 01.01.2010 – 01.01.2012 г. Обща стойност на проекта: Водеща организация Партньори: МБАЛ „Д-р Параскев Стоянов“ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ: Насърчаване на местната общност в реализацията на политиките по превенция на изоставянето: Информационни кампании; Дискусии с младежи; Заключителна конференция; […]

Партньорство за социално – отговорни общества (2010-2011)

2010 – 2011 “Партньорство за социално – отговорни общества“  Източник на финансиране: Програма ИПА Период на изпълнение: 18.06.2010 – 18.06.2011 г. Обща стойност на проекта: 81 780 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор по проекта Водеща организация: Тимочки клуб – Сърбия   Общата цел на проекта беше да развие устойчив диалог между гражданското […]

Алтернатива за достоен живот (2008-2009)

2008-2009   Алтернатива за достоен живот   Финансиран от: ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВЕ ГРУПИ. Фаза 3 BG 2006/018-343.01.01-3.59 Водеща организация: Държавна психиатрична болница Период: 1 декември 2008 – 30.11.2009 г. Бюджет : 666 472 лева   Цел: Осигуряване на комплексна грижа на хоспитализираните пациенти с […]

Инициатива и реформа в грижата на децата (2008-2009)

2008 – 2009   Инициатива и реформа в грижата на децата   Номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08 Източник на финансиране: Европейски съюз чрез програма ФАР „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“, съфинансиран от републиканския бюджет Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02 Период на изпълнение: Април 2008 – май 2009 Обща стойност […]

Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс (2007-2008)

2007 -2008 Създаване на психосоциален рехабилитационен комплекс ( Дневен център, Защитено жилище, Обществено информационен център) Финансиран от ЕС, чрез програма ФАР – ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ЗА РИСКОВИ ГРУПИ. Фаза 1, Компонент 3. Предоставяне на психично – здравни услуги в общността Phare 2004/Deinstitutionalisation/ GRANTS; BG 2004/016-711.01.02-.3.2.68 Бюджет: 180 187,29 евро Водеща организация: Държавна […]

Работилница за надежда

2004     Номер на договора за финансиране: CSDP 2001 – lot 2.2 – 072 Източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданското общество“ 2001 Бюджетна линия: Phare Project BG 0104.03 Период на изпълнение: 30.11.2003 – 30.07.2004 г. Обща стойност на проекта (в лева): 39583.06 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: […]

CLIP – Care Leavers Integration Programme

2002 – 2005 КЛИП CLIP – Care Leavers Integration Programme Сдружение „Знание“ беше  Регионален координатор на проект CLIP – Проект за социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Проектът беше пилотен с  период на реализация 2002 – 2005, финансиран е от Швейцарското правителство чрез […]