Tag Archives: туберкулоза

Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ (2011-2012)

2011 – 2012 Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност“ Източник на финансиране: Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и МЗ на Република България Период на изпълнение:  01.12.2010 – 01.09.2012 Обща стойност на проекта: 18 000 евро Изпълнител: Сдружение „Знание“   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: […]