Tag Archives: ЦНСТ

Инициатива и реформа в грижата на децата (2008-2009)

2008 – 2009   Инициатива и реформа в грижата на децата   Номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08 Източник на финансиране: Европейски съюз чрез програма ФАР „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“, съфинансиран от републиканския бюджет Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02 Период на изпълнение: Април 2008 – май 2009 Обща стойност […]