български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
актуално
курсове професионално образование ключови компетенции
     
* Сдружение „Знание” набира желаещи за курсове по Английски език и Компютърна подготовка.
     
     
     
  виж ощe виж още  
     
 
   
 
   
 
Сдружение „Знание” Ловеч организира краткосрочни обучения, вечерни курсове, семинари, уъркшопове, неформални интерактивни обучения, в подкрепа на идеята за учене през целия живот.  
 
прочети още прочети още  
 
Предстоящи обучения
  Сдружение „Знание” набира желаещи за следните курсове:
* Английски език от I-во до V-то ниво
* Компютърна подготовка I ниво
* Компютърна подготовка II ниво
   
Текущи проекти
  Професионална квалификация и ключови компетентности

Инициатива за иновации в социалната икономика

Младите - предприемачество и гражданско участие

Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението

Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"

Занимателно училище