български english
за нас обучения проекти форум - център контакти
текущи проекти приключили проекти
 
 
 

 

   
   
 
   
 
УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ  
 
източник на финансиране:

Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 
период на изпълнение: сeптември 2011 - септември 2012  
Обща стойност на проекта: 78591,87 лева  
роля на "ЗНАНИЕ" при изпълнение на проекта: Водеща организация  

Партньори:

ОУ КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЛОВЕЧ И СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ТРОЯН

 
 
   

 

Обща цел: Подпомагане на образователния процес на учениците със специални образователни потребности (СОП), чрез   създаване на възможности за пълноценно участие в цялостния училищен живот.

Проектът включва девет основни групи дейности:

1.Осигуряване на информираност и публичност по проекта.

2.Срещи с родителите на учениците със СОП, на които ще бъде предложено участие в извънкласни дейности.

3.Обучение на учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП.  

4.Оценка на потребностите на учениците със СОП за участие в извънкласни форми на обучение.

5.Изграждане на извънкласни форми на работа в ОУ Кирил и Методий Ловеч и СОУ Васил Левски Троян и организиране на интегрирано и включващо обучение на децата със СОП в тях, заедно с останали техни връстници.

6. Работа с учениците в партньорските училища  и местните общности за приемане на различието.

7.Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура,   дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

8.Заключителна Областна конференция на тема Участието на децата със СОП в извънкласни форми на обучение важна част от интегрираното и включващо обучение.

9.Сборник Участието на децата със СОП в извънкласни форми на обучение важна част от интегрираното и включващо обучение. 

Публикации:

Сборник "Училище за всички"
Група хипотерапия и конна езда
Специална книжка с рецепти
 

 
 
назад  
     
Предстоящи обучения
Текущи проекти
Актуално