Активни граждани – открита местна власт (2008-2009)

2008 – 2009

 

Активни граждани – открита местна власт

 

Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“

Договор: 08-12-2-С/27.08.2008

Период на изпълнение: септември 2008 – август 2009

Обща стойност на проекта: 143 914.92 лева

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

Партньори: Община Ловеч

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Специфичните цели на проекта бяха  насочени към насърчаване на участието на гражданите на община Ловеч, включително на селата, в процес на разработване на политиките и механизмите за превенция на корупцията, отчетността и гражданския контрол; повишаване на доверието към общинска администрация Ловеч чрез подобрена публичност на административното обслужване и прозрачност на процесите,насърчаващи обратна връзка.

 1. Анкетирани 250 граждани, взета обратна връзка от 20 фирми. Взета обратна връзка от 25 НПО относно прилагане на законодателството, свързано с прозрачността и участието на гражданите в управлението на общината.
 2. Оценка на механизмите за мониторинг и контрол в Община Ловеч.
 3. Анализ на корупционния риск, проучена степан на прозрачност в общинска администрация Ловеч и звената й.
 4. Оценка на механизмите на действие на 10 кметски съвета от Община Ловеч и 3 квартални съвета на град Ловеч
 5. Изследвани 5 успешни практики от България, свързани с отварянето на администрациите към гражданите и проучен опит на държава – членка на ЕС за инициативи с пряко участие на гражданите при обсъждане и решаване на проблеми на местната общност
 6. Отправени най – малко 10 конкретни препоръки към Община Ловеч за подобряване на прозрачността, публичността и отчетността
 7. Подобрени знания на 25 души, представители на СГО за достъп до обществена информация
 8. Подобрени знания и умения на 25 души, представители на СГО да инициират и координират форум процес, създадени предпоставки за качествен диалог местен власт – СГО
 9. Подобрена интернет страница на Община Ловеч чрез включване на форми за диалог насочени към проучване удовлетвореността на потребителите
 10. Постигнат консенсус около механизма за активизиране на гражданите, отправени най – малко 5 препоръки към местната власт и държавните институции
 11. Подобрена информираност на гражданите на община Ловеч и общини от Северозападен район за планиране чрез: 2000 информационни брошури, 2000 диплянки, 50 публикации в медиите, 1 ТВ предаване, 2 пресконференции, 500 стикера

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *