„ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2017-2018“

ПРОЕКТ „ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ 2017-2018“

 

Източник на финансиране: „Тръст за социална алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ и в сътрудничество със Световната банка

Период на изпълнение: 01.16. 2014 – 30.06. 2018

Цел на проекта: Проектът цели де осигури важна за формирането на държавните политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение.

 

Бяха обхванати 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите се осъществиха с помощта на 23 неправителствени организации – партньори по проекта и с институционална подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България.

През учебните 2014-2015 и 2015 -2016 Сдружение „Знание“ отговаряше за изпълнението на проекта в Областите Ловеч и Габрово. Обхванатите детски градини са в градовете Севлиево, Ябланица, Угърчин и Тетевен и селата Брестница, Кирчево, Градница и Дерманци.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

  • Безплатно образование / плащане на такси за детските градини/;
  • Безплатно образование и ваучер за храна;
  • Информационни срещи с родители

През 2016-2017 година проектът  обхванa  1,200 деца в 110 детски градини.

Сдружение „Знание“ – Ловеч пое ролята и отговорностите като отчитаща организация в 28 детски градини в 6 области (Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, Видин, Габрово

Очакваният ефект от изпълнението на проекта е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини.

Проектът цели да изгради капацитет и да изработи анализ, който да насочи вниманието на институциите към ранното детско образование, като превенция на отпадането от училищното образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *