Гражданите управляват своите пари (2010)

2010

 

„Гражданите управляват своите пари“

 

Източник на финансиране: Институт „Отворено общество“ Програма „Изток-изток: Партньорство отвъд границите“.

Период на изпълнение: февруари 2010 – юли 2010 г.

Обща стойност на проекта: Водеща организация

Партньори: „Пиргос“, Пирот, Сърбия

 

Основни дейности:

Първата фаза на проекта включваше  работно посещение за проучване на опита на 3 български общини – Ловеч, Севлиево и Троян по прилагане на добри практики за гражданското участие в процеса на планиране и изразходване на общинските бюджети.

По време на посещението беше проведено обучение по гражданско участие в процеса на планиране и мониторинг на общинските бюджети и използването на форум – подхода като ефективна форма за участие на гражданите в планирането на бюджета.

В посещението участваха 6 представители на граждански организации и двама – на общини от Сърбия.

Беше издаден сборник  „Добри практики на гражданското участие в приемането на общинските бюджети в България“ на сръбски език

Втора фаза  включваше посещение на двама експерти на Сдружение „Знание“ – Ловеч и представител на една българска община в Сърбия. Екипът оказа конкретна експертна помощ/супервизия/ в процеса на въвличане на гражданите в приемане на общински бюджети в Сърбия.

 

Резултати:

В резултат на проекта беше укрепен ресурса и експертизата на Коалицията за мониторинг на публични финанси – Сърбия, по проблемите по гражданско участие в процеса на управление и мониторинг на местните финанси.

Създадоха се трайни контакти между Сдружение „Знание“ – Ловеч и НПО от Сърбия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *