Да дадем шанс на младите

2006

„Да дадем шанс на младите“

 

Финансиран по програма ФАР „Насърчаване на заетостта сред младежите“ на ЕС.

 

Водеща прганизация: Сдружение за информация и устойчиво развитие

 

Сдружение „Знание“ – Ловеч е партньор

 

Основната цел на проекта беше  да се намали безработицата сред младежите на възраст 18 – 29 години в община Ловеч чрез разработване на ефективна система за стимулиране на предприемачеството и повишаване квалификацията на младите хора.

За постигане на тази основна цел са формулирани следните специфични цели;

  • Подобряване достъпа на млади хора до информационни и консултански услуги.
  • Създаване на условия за достъп до професионално обучение на уязвими групи от обществото
  • Създаване на партньорство между основните институции, заети на пазара на труда в град Ловеч.

„Знание“ беше отговорно за следните основни дейности:

Обучение „Сътрудник в малък и среден бизнес“.

 

  • Мотивационно обучение за безработни младежи
  • Курсове за допълнителна квалификация
  • Създаване на консултативно – информационен център и консултиране на безработни младежи

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *