Доброволци в действие (2011)

2011

Доброволци в действие

 

Финансова подкрепа от фондация :Помощ за благотворителността в България“ със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа.

Период на изпълнение: септември – октомври 2011 г.

Обща стойност на проекта: 6 200 лв.

Роля на Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

 

Резултати:

Организиране и провеждане на интерактивна игра „Лабиринт“.

Под формата на занимателна познавателна игра младежи от Ловеч опознаха 10 организации/институции, в които при желание в бъдеще да  полагат доброволен труд. Участниците се организираха в отбори и получиха задачи да открият, посетят и съберат информация за участващите институции и организации. Заданието включи и задачата да бъдат дискутирани конкретни възможности за доброволчество в институцията/организацията.

След играта, записаните доброволци посещаваха институциите, полагаха доброволен труд и обсъждаха доброволчески инициативи.

Инициатива „Отворено пространство (open spase) за доброволчески идеи“.

Организиране на пространство за представяне на идеята за доброволчеството, доброволчески идеи от младежи с интерес  към доброволческата работа и на организации, с интерес  към приемане на доброволци.  По време на събитието доброволци представиха институциите си. Оформиха се кътове, в които се представиха новите идеи и се търсиха съмишленици за реализацията. Инициативата се проведе на открито в Градската градина и участваха над 150 души, от тях 40 младежи.

В резултат на положения от доброволците труд – бяха почистени и маркирани две еко-пътеки, почистени централните части на четири села, обновени и боядисани едно информационно табло, 20 пейки и 4 детски люлки.

В село Лисец младежите от Местния център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ помагаха в изработването и  поставянето на нова празнична украса от хартия.

В село Гостиня се поднови надписа върху паметника на загиналите във войната.

В Дневен център за деца и възрастни с увреждания към Сдружение „Закрила“ младежите почистиха двора и боядисаха беседките.

В акцията в Ловеч, освен организаторите „Знание“ и Туристическо дружество „Стратеш“ се включиха представители на Велоклуб „Пресечена скала“ и граждани.

Водач на групата доброволци беше представител на туристическото дружество, който разказва за местностите, природните забележителности и туристическия потенциал на еко маршрута.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *