Знания за всички

2001

Знания за всички

 

Източник на финансиране: NOVIB, чрез Сдружение „Природа назаем“

Период на изпълнение: 2001 г.

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Проектът създаде и промотира сред населението екологична видеотека включваща 100 учебни филма. За проучване на конкретните интереси на целевите групи бе проведена анкета със 100 представители на различни целеви групи.

Поръчан беше презапис на филмите в сдужение „Природа назаем“ и видеофилмите бяха аранжирани в дружество „Знание“.

Проведен бе семинар за учители, предстевители на местни НПО и граждани за възможностите за ползване на видеофилмите във възпотателната работа с подрастващите.

Организиране бе промоция на видеотеката с представители на целевите групи и разпространена рекламна листовка за видеотеката и прдлаганите заглавия.

Изработен бе механизъм за работа с клиенти – картотекиране на клиентите, следене движението на отделните касети; финансов механизъм за взаимоотношенията с клиенти, като клиентите с мултиплициращ ефект – детските градини, училищата и институциите с образователна цел ще ползват услугите на видеотеката безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *