Инициатива за гражданско участие(2011-2012)

2011 – 2012

Инициатива за гражданско участие“

 

Източник на финансиране: Балкански Тръст за демокрация

Период на изпълнение: септември 2011 – юни 2012

Обща стойност на проекта: 32 300 щ.д.

Роля на „Знание“ при изпълнението на проекта: Водеща организация

Партньори: БНЦП

Цели:

Главната цел на проекта беше да се повиши гражданското участие в процеса на взимане на решения на национално и на местно ниво.

Специфични подцели:

 1. Да разработи и апробира система за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.
 2. Да продължи условията на общността от граждански организации в България за утвърждаване в практиката на Стандартите за обществени консултации приети от МС

Дейности:

 1. Разработка на нормативната рамка за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.
 2. Развитие на капацитет на гражданските организации за участие в процеса на взимане на решения на местно ниво.
 3. Апробиране на практически модели на стандартите за обществени консултации на местно ниво.
 4. Разработване на предложение и лобиране пред 41 – то Народно събрание за приемане на предлижения за промяна на Закона на нормативните актове и Закона на местното самоуптавление и местната администрация.
 5. Заключителна конференция „Гражданското участие в процеса на взимане на решения на национално и на местно ниво“.

Очаквани резултати:

 • Подобряване на законодателната рамка за гражданско участие в управлението на национално ниво.
 • Разработена нормативна рамка за гражданско участие в процеса на взимане на решения на местно ново.
 • Предложени модели на гражданско участие в процеса на взимане на решения.
 • Развит капацитет на гражданските организации за участие в процеса на взимане на решения и мониторинг на управлението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *