Моят шанс за работа

2004

Моят шанс за работа

 

Номер на договора за финансиране: BG 0102.05.05.011

Източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Инициативи на пазара на труда“

Бюджетна линия: Бюджетна линия BG 0102.05, компонент 1 „Програми за професионално образование и обучение“

Период на изпълнение: 12.2003 г. – 10.2004 г.

Обща стойност на проекта (в лева): 54528 лева

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

Партньори: ДНТ Враца, Професионална гимназия за икономика, търговия и услуги – Ловеч, „Мега силует“ ООД – Ловеч, „Хлебопроизводство и сладкарство“ АД – Ловеч, „ВИКТОРИ“ ЕООД

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Подобряване на възможностите на трайно безработни младежи от Ловешката община за намиране на работа чрез повишаване на мотивацията им и придобиване на нова професионална квалификация.

Участниците в проекта бяха обучени за помощник – готвачи, работници в хлебната промишленост и работници в шивашкото производство.

40 души след придобиване на квалификацията, стажуваха в реална работна среда във фирми от община Ловеч.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *