Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

2006-2007

 

Подобряване достъпа на безработни лица до пазара на труда

 

Номер на договора за финансиране: 406022060617

Източник на финансиране: Световна банка и републикански бюджет чрез Агенция по заетостта

Бюджетна линия: АУПТ, първа фаза, квалификационни услуги

Период на изпълнение:  14.12.2006 г. – 14.12.2007 г.

Обща стойност на проекта: 15 742 лева

Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация

 

Основни дейности и резултати по проекта:

Провеждане на обучение с продължителност 360 часа на трайно безработни лица по специалността „Администратор в хотелиерството“ включващо следните модули – основи на туризма, счетоводна отчетност, английски език, география, технология и организация на хотелиерското обслужване, интерактивно мотивационно обучение, обучения за придобиване на умения за решаване на конфликти и работа в екип, провеждане на практика, съдействие за осигуряване на заетост на 40 % от участниците в проекта, срещи с потенциални работодатели. Среща – дискусия „Културно – историческото наследство на Ловеч“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *