Равен шанс- достъп до средно образование

2015-2018

Равен шанс- достъп до средно образование

 

Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“, финансирана от  Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”)

Програмата има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери.

Програмата се администрира от партньорски организации,  работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието си.

Сдружение “Знание” Ловеч работи на територията на област Ловеч като подкрепя годишно 15 младежи пътуващи ежедневно до училище, посещаващи училища в общините Ловеч, Летница и Троян.

Условия за участие в програмата

 1. Младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (8 – 12 клас);
 2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
 3. Учениците следва да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималния доход на член от семейството възлиза на до 375 лв. Месечно;
 4. Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общижитие или квартира;
 5. Ученикът следва да спазва етично поведение

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че орговарят на критериите, вклчително имат редовно посещение в училище и успех по-нисък от 3,50.

 

 Необходими документи за кандидатстване

Необходимите  документи, които кандидатите трябва да представят/изпратят до офиса на Сдружение „Знание“ Ловеч на адрес: град Ловеч, ул. Търговска 44 са:

 1. Копие от ученически бележник (пътва страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
 2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училишето за учебната 2015-2016 година (при смяна на училището);
 3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
 4. Документи, удостоверяващи семейното положение и доходи:
 5. Документ/служебна бележка от работнито място на всеки от родителите за доходите му/й за последните три месеца; Или:
 6. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
 7. Декларации подписани от родителя в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел социално подпомагане (свободен текс, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюро по труда или Отдел социално подпомагане);
 8. Анкета – препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *