CLIP – Care Leavers Integration Programme

2002 – 2005

КЛИП

CLIP – Care Leavers Integration Programme

Сдружение „Знание“ беше  Регионален координатор на проект CLIP – Проект за социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи.

Проектът беше пилотен с  период на реализация 2002 – 2005, финансиран е от Швейцарското правителство чрез Международна Социална Служба – Велико Търново.

Изпълняваше се в три общини – Велико Търново, Севлиево и Ловеч. CLIP имаше за цел да подобри жизнения страндарт на децата, лишени от родителски грижи в България.

Според е приоритетите бяха постигане на ускорена, целенасочена и ефективна професионална реализация и социална интеграция на младежите, отгледани и възпитани в домовете за деца лишени от родителски грижи.

В резултат на проекта в Ловеч бяхя създадени:

  • 2 защитени жилища за младежи и девойки, напуснали институции, закупени от ММС-Швейцария
  • 2 защитени пространства за девойки
  • Привлечени са средства за осигуряване на защитени пространства към ДОДЛРГ „Асен Златаров“
  • Подпомогнато е създаването на Център за Социална Рехабилитация и Интеграция – закупени и оборудвани помещения от ММС-Швейцария

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *