Заедно в пъстър свят

Проект „Заедно в пъстър свят 2018/2019“

Финансиране: ТСА

Период на реализация: 15 февруари 2019г. до 30 юни 2020 г.

Бюджет: 31075 лева

Цел: Подобряване на качеството на ранното образование за деца от уязвими общности в община Луковит, като предостави на учителите знания и умения за включващи нагласи и подходи, стратегии за работа в многообразна среда, и подкрепа за демократични ценности.

Обхват: проектът се реализира на територията на община Луковит, като бяха обучени педагози от всички детски градини на територията на общината

Дейности:

  • Подготовка и реализиране на обучения

Обучения по програма „Заедно в пъстър свят“. Програмата е разработена от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и се разпространява в България от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Модул 1 – за педагози и помощник-възпитатели от ДГ, родителина деца от ДГ, здравни и образователни медиатори, представители на местна власт и др.

Обучени 51 души в 2 групи от 5 детски градини и учители в подготвителни групи в начални училища на територията на общината

Модул 2 – за педагози от ДГ на територията на община Луковит . Две групи общо 36 обучени педагози

  • Оценка на програмата
    • фокус група в ДГ „Слънце“
    • индивидуални интервюта с участници от ДГ „Червената шапчица“

 

  • Допълнителна подкрепа за екипите на ДГ

Ежемесечни срещи за създаване на професионални учещи общности в ДГ „Слънце“

Резултати:

  • Подобрени знания и умения на учители от детски градини за многообразието, равнопоставеността и социалната справедливост
  • Положителна промяна в учебните практики в детската градина
  • Подобрено социално-емоционално развитие на децата

Подкрепата за Финансираната страна Сдружение „Знание“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение „Знание“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *