ИГРА за ВЪЗМОЖНОСТИ

 

2019-2020

Игра за възможности

Източник на финансиране: Тръст за социална алтернатива, Конкурс „Развитие на местни практики основани на игра“

 

Период на изпълнение: ноември 2019 – декември 2020

Бюджет на проекта: 27043 лева

Проектът “Игра за възможности“ е насочен към прилагане на програми за учене чрез игра (посредством платформата “Елементът Игра”) в 2 групи в ДГ „Слънце“ община Луковит и една в село Петревене (чрез местното читалище), с цел улесняване на семействата с малки деца при адаптацията им в детската градина, чрез подобряване средата и обучението в детските градини и читалища на места, където има недостиг на образователни услуги за малки деца или такива с установена необходимост за въвеждане на нови подходи за работа. Специален акцент в проекта е включването на родителите, които ще получат подкрепа за подобряване на уменията им за посрещане нуждите на децата им и създаване на стимулираща за тяхното развитие среда.

Цялостната концепция за подкрепа на ранното детско развитие е представена в авторската платформа „Елементът Игра“ Element of Play®. Тя  обединява три адаптирани за България програми за работа с деца от 0 до 7 годишна възраст: “Библиотека на играчките”, “Музика в действие” и “Разкажи приказката”. Всяка от тези програми предлага различни подходи, основани на доказателства за насърчаване на детското развитие чрез игра. Част от платформата „Елементът Игра“ са  и десет специализирани модули за обучение на родители.

Програмата е разработена от ФДРС – българска неправителствена организация, основана през 2009 година като част от Worldwide Orphans Foundation, с фокус ранно детско развитие чрез игра, която работи, за да промени живота на децата в риск и техните семейства и да им помогне да станат здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света. Тя партнира на 32 образователни, резидентни, социални и здравни услуги за деца в България, като насърчава добри професионални практики в ранна детска грижа и превенция на насилието.

 

Дейности:

  • Осигуряване на ресурси за прилагането на трите програми в ДГ и читалища (играчки, музикални инструменти, книжки и материали), които след приключване на проекта ще останат за тяхно ползване;
  • Въвеждащо обучение за участници в проекта по програмите, основани на игра;
  • Практически сесии с деца в две групи в ДГ „Слънце“-Луковит и една в село Петревене по програми, основани на игра (за около 70 деца);
  • Практически сесии с родители (около 20 родители);
  • Отчитане напредъка на децата, включени в практическите сесии чрез анкетиране на родителя и детския учител;
  • Обучения и обменни визити за специалистите, участващи в проекта;
  • Регионално събитие за популяризиране на резултатите от проекта.

 

Подкрепата за Финансираната страна Сдружение „Знание“ е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Сдружение „Знание“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *