Сдружение „Знание“ подкрепя новата Глобална декларация за социално и финансово образование

Сдружение „Знание“ подкрепя новата Глобална декларация за социално и финансово образование

Знаково събитие, обединяващо усилията на хора от различни краища на света беше наскоро приключилата Глобална конференция за социални и финансови умения, чийто домакин беше Aflatoun International в Утрехт, Нидерландия, от 1 до 3 ноември 2023 г. Конференцията събра различни заинтересовани страни, включително представители на младежта, официални представители на правителства, експерти, преподаватели, неправителствени организации, органи на ООН и финансови институции.

Конференцията разкри сериозен недостиг на основни ключови умения и финансова грамотност сред децата и младите хора в много държави, включително България. Конференцията се съсредоточи върху обсъждането на практически стратегии и успешни програми, които да гарантират, че повече деца и млади хора в световен мащаб ще придобият тези изключително важни умения.

Сдружение „Знание“ изразява подкрепата си за новосъздадената Глобална декларация за социално и финансово образование, което е доказателство за нашия ангажимент за развитие на образованието. Сдружение „Знание“ е първата организация в региона, която целенасочено полага усилия в областта на социалното и финансово неформално образование на деца и млади хора.

В съответствие с Декларацията на генералния секретар на Организацията на обединените нации за визия за преобразуване на образованието, Декларацията от Утрехт признава променящите се нужди на днешните деца и младежи в бързо глобализиращия се свят. Тя поставя социалното и финансовото образование като катализатор за възпитаване на отговорни глобални граждани, които разбират сложните връзки между социалните проблеми и икономическите предизвикателства.

В декларацията се разглеждат недостатъците на настоящите образователни системи за ефективно справяне със социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които са изправени децата по света. Подчертавайки ролята на социалното и финансовото образование, тя допринася за постигането на различни цели за устойчиво развитие, включително премахване на бедността, подобряване на здравето и благосъстоянието, осигуряване на качествено образование, насърчаване на равенството между половете, повишаване на пригодността за заетост, справяне с неравенствата и посрещане на предизвикателствата, свързани с изменението на климата.

Декларацията от Утрехт, публикувана на 20 ноември, е свидетелство за споделения ангажимент на световните застъпници, сред които е и Сдружение „Знание“, да предоставят на новите поколения уменията и знанията, необходими за ориентиране в непрекъснато променящия се свят. В нея се отправя призив за бъдеще, в което всяко дете има достъп до качествено социално и финансово образование в съответствие с Целите за устойчиво развитие. Сдружение „Знание“ насърчава други организации да се присъединят към това глобално движение, като дадат възможност на децата и младежите от България да придобият основни социални и финансови умения.

 

Прочетете декларацията на английски и на други езици тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *