Сдружение „Знание“ стартира проект „Права на човека в образ и глас“

Проектът цели подобряване на разбирането и осъзнаване на важността на понятията права на човека и върховенство на закона чрез повишаване на знанията, креативно изразяване и реализиране на местни кампании в селата Дерманци и Румянцево, община Луковит.

Ще започнем с обучение за повишаване на знанията и информираността за жители на малки населени места по тези две теми, както и последващи творчески ателиета, в които чрез методите на изкуството (визуални, приложни, музика, кино и т.н.) ще дадем възможност на участниците да осмислят своите права и въздействието на спазването или неспазването на върховенството на закона в ежедневието им. Продуктите от тези ателиета ще се използват за реализиране на местни кампании „Правата в образ и глас“ целящи да представят отражението на тези абстрактни понятия в ежедневието.

На финала на проекта ще организираме Обществен форум за представяне на посланията от кампаниите пред различни заинтересовани страни, включително вземащи решения на местно и регионално ниво, представители на медии, институции, НПО и др.

През целия период на проекта ще реализираме информационна кампания, чрез която основните послания, информация за инициативата, дейностите, резултатите ще достигнат до над 5000 души.

Проектът е насочен към млади хора, местни активисти и  жители на малки населени места от област Ловеч.

Human Rights in Image and Voice Project is funded by the United States Agency for International Development and the German Marshall Fund of the United States under the Central Europe – Building Resilience in Civil Society Project (CEBRICS).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *