Category Archives: Приключили Проекти

CLIP – Care Leavers Integration Programme

2002 – 2005 КЛИП CLIP – Care Leavers Integration Programme Сдружение „Знание“ беше  Регионален координатор на проект CLIP – Проект за социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Проектът беше пилотен с  период на реализация 2002 – 2005, финансиран е от Швейцарското правителство чрез […]

Европейска образователна инициатива за равни възможности

2002   Проект „Европейска образователна инициатива за равни възможности“ Източник на финансиране: ЕС чрез Програма Европа 2002 Период на изпълнение: 2002 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор на Европейски Информационен център Велико Търново   Основни дейности и резултати по проекта: Цел на проекта:осмисляне и промяна на фундаменталните обществени нагласи по отношение равенството […]

Нашите деца са тези, които ще управляват света

2002 – 2003   Нашите деца са тези, които ще управляват света   Номер на договора за финансиране: 21321 Източник на финансиране: Екологичен център за Централна и Югоизточна Европа (REC) Бюджетна линия: Cooperative Environmental Grant scheme Период на изпълнение: 2002 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 23935 лева Роля на „Знание“ при изпълнение […]

Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин

2001   Професионална подготовка на младежи от средния курс в град Угърчин   Източник на финансиране: Община Угърчин Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация „Болкан  Асист“, Регионална туристическа асоциация „Стара планина“ – Габрово   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът подпомогна 32 […]

Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации

2001 -2003   Мониторинг и подкрепа на проекти на Общини и нестопански организации   Номер на договора за финансиране: партньорско споразумение от 28.11.2001 г. Източник на финансиране: програма на швейцарското правителство „ Форум – 1“ Бюджетна линия: Фаза 1 Период на изпълнение: 2001 – 2003 Обща стойност на проекта (в лева): 12067 лева Роля на […]

Знания за всички

2001 Знания за всички   Източник на финансиране: NOVIB, чрез Сдружение „Природа назаем“ Период на изпълнение: 2001 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът създаде и промотира сред населението екологична видеотека включваща 100 учебни филма. За проучване на конкретните интереси на целевите групи бе […]

Шанс за младите

2000-2001 Шанс за младите Източник на финансирасне: Фондация „Чарлз Стюарт Мот“, чрез ФРМС Период на изпълнение: 2000 – 2001 г. Обща стойност на проекта (в лева): 22200 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът постигна успешна трудова реализация на млади хора в неравностойно […]

Езикова подготовка по немски език

1999, 2000, 2001, 2002 Езикова подготовка по немски език   Източник на финансиране: Министерство на Външните работи на Германия Период на изпълнение: 1999, 2000, 2001, 2002 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща обучителна организация Партньори: Община Ловеч, ДБТ Ловеч, ДОВДЛРГ „Асен Златаров“ Ловеч, ДОВДЛРГ „П. Нейкова“ Ловеч Регионална Болница.   Основни дейности […]

Утвърдил: Гражданинът!

1999 Утвърдил: Гражданинът! Източник на финансиране: Фондация за реформа в местното самоуправление и Американската агенция за международно развитие Бюджетна линия: Програма подкрепа за реформа в местното самоуправление Период на изпълнение: 1999 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности в резултати по проекта: Проектът включваше  широк кръг от дейности насочени […]

Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост

1998 Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост Източник на финансиране: програма ФАР, чрез фондация „Развитие на гражданското общество“ Период на изпълнение: 1998 г. Роля на  „Знание“ при изпълнение на проекта:  Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът приключи […]