Tag Archives: Германия

 Младите – предприемачество и гражданско участие (2013)

2013  Младите – предприемачество и гражданско участие   Източник на финансиране: Програма „Младежта в действие“ – дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство Период на изпълнение: 01.01.2013 – 31.10.2013 Обща стойност на проекта: 33 140 евро Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловчанско читалище „Наука“  Партньори от Германия  Mitost Verein и CRISP […]