Tag Archives: деца

Плетена нишка (2013 – 2014)

2013 – 2014 Плетена нишка Източник на финансиране: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Живо наследство“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“ Период на изпълнение: ноември 2013 – 15 август 2014 г. Обща стойност на проекта: 7 254 лева Водеща организация: Сдружение „Знание“ Партньори: СОУ „Тодор Кирков“ Обща цел: Популяризиране и оживяване на […]

Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението (2012-2014)

2012 – 2014 Повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци сред уязвими групи от населението Източник на финансиране: Главна дирекция „Здравеопазване и потребители“ към Европейската комисия/DG SANCO/ Период на изпълнение: юли 2012 – май 2014 г. Водеща организация: Френската агенция за връзки с обществеността и комуникации ЛИГАРИС – БАБЕЛ пилотно в три държави – България, […]

Занимателно училище (2013 – 2014)

2013 – 2014   Занимателно училище   Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ Договор: BG051PO001-4.1.05-0172 Период на изпълнение: април 2013 – април 2014 г. Обща стойност на проекта:75 363 лв. Изпълнител: Сдружение „Знание“ Партньор: СОУ „Панайот Пипков“ […]

За децата на община Летница – с грижа и отговорност (2011)

2011 „За децата на община Летница – с грижа и отговорност“   С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд Водеща организация: Община Летница Партньор: Сдружение „Знание“Ловеч Период на реализация: януари – октомври 2011 г. Бюджет: 25 180 лева   Обхват: 39 ученика от ромски произход от СОУ „Бачо Киро“ на възраст 7 – 18 […]

Всички днес – за децата ни утре (2009-2010)

2009-2010 Всички днес – за децата ни утре Източник на финансиране: Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Фонд за подкрепа на НПО – България Период на изпълнение: 04.03.2009 – 28.02.2010 г. Обща стойност на проекта: 26 350 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Ловешко читалище „ Наука“   Основни дейности: Дейности, […]

Инициатива и реформа в грижата на децата (2008-2009)

2008 – 2009   Инициатива и реформа в грижата на децата   Номер на договора за финансиране: BG 2005/017-353.01.02-1.08 Източник на финансиране: Европейски съюз чрез програма ФАР „Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи“, съфинансиран от републиканския бюджет Бюджетна линия: BG 2005/017-353.01.02 Период на изпълнение: Април 2008 – май 2009 Обща стойност […]

Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани (2008)

2008 Послания от багри върху Ловешки носии и тъкани   Номер на договора за финансиране: LH – 2008 – 06 Източник на финансиране: Еврофутбол чрез фондация „Работилница за граждански инициативи“ Бюджетна линия: Живо наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Октомври 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 5468 лв. Роля на „Знание“ при […]

Куклена говорилня (2008)

2008   Куклена говорилня   Източник на финансиране: РРЦК „Фабриката“ Бюджетна линия: Живо Наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Май 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 3330 лв., собствен принос – 1100 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Целта на проекта […]

CLIP – Care Leavers Integration Programme

2002 – 2005 КЛИП CLIP – Care Leavers Integration Programme Сдружение „Знание“ беше  Регионален координатор на проект CLIP – Проект за социална интеграция и професионална реализация на напускащите домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Проектът беше пилотен с  период на реализация 2002 – 2005, финансиран е от Швейцарското правителство чрез […]