Tag Archives: ЕС

Партньори в гражданското общество

2005-2006   Партньори в гражданското общество   Номер на договора за финансиране: CSDP 2003-Lot2.1-030 Източник на финансиране: ЕС по програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2003“ Бюджетна линия: Phare Project BG 2003/004-937.01.02 Период на изпълнение: Ноември 2005 г. – Ноември 2006 г. Обща стойност на проекта: 30569.62 лева Партньори: Община Ловеч, Дирекция „Бюро по труда“ […]

Знание за Европа

2004-2005 Знание за Европа   Номер на договора за финансиране: Европа 2003 – 10 Източник на финансиране: ЕС по програма „Европа“ 2003 Бюджетна линия: Програма за малки проекти „Европа“ 2003 Период на изпълнение: 28.12.2004 г. – 28.08.2005 г. Обща стойност на проекта: 48528 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община […]

Европейска образователна инициатива за равни възможности

2002   Проект „Европейска образователна инициатива за равни възможности“ Източник на финансиране: ЕС чрез Програма Европа 2002 Период на изпълнение: 2002 г. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Партньор на Европейски Информационен център Велико Търново   Основни дейности и резултати по проекта: Цел на проекта:осмисляне и промяна на фундаменталните обществени нагласи по отношение равенството […]