Tag Archives: извънкласни форми

Занимателно училище (2013 – 2014)

2013 – 2014   Занимателно училище   Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ Договор: BG051PO001-4.1.05-0172 Период на изпълнение: април 2013 – април 2014 г. Обща стойност на проекта:75 363 лв. Изпълнител: Сдружение „Знание“ Партньор: СОУ „Панайот Пипков“ […]

УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ (2011 -2012)

2011 -2012   УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ Източник на финансиране: Финансиран от ЕСФ чрез Оперативна програма „Развирие на човешките ресурси“ Период на изпълнение: септември 2011 – септември 2012 Обща стойност на проекта: 78 591,87 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: ОУ ‚КИРИЛ И МЕТОДИЙ‘ – ЛОВЕЧ И СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ТРОЯН […]

За децата на община Летница – с грижа и отговорност (2011)

2011 „За децата на община Летница – с грижа и отговорност“   С финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ и Ромски образователен фонд Водеща организация: Община Летница Партньор: Сдружение „Знание“Ловеч Период на реализация: януари – октомври 2011 г. Бюджет: 25 180 лева   Обхват: 39 ученика от ромски произход от СОУ „Бачо Киро“ на възраст 7 – 18 […]

Работилници за бъдещи откриватели (2008-2009)

Работилници за бъдещи откриватели Финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ПМГ Ловеч в партньорство със сдружение „Знание“ […]

СВЯТ (2008-2009)

2008 -2009 СВЯТ – Свободна, Важна, Яка Територия Финансиран от:  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.2-01 << Да направим училището привлекателно за младите хора>> финансиран от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. И Република България чрез Министерство на образованието и науката На ОУ „Васил Левски“ […]