Tag Archives: култура

Куклена говорилня (2008)

2008   Куклена говорилня   Източник на финансиране: РРЦК „Фабриката“ Бюджетна линия: Живо Наследство 2008 Период на изпълнение: Април – Май 2008 г. Обща стойност на проекта (в лева): 3330 лв., собствен принос – 1100 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Целта на проекта […]