Tag Archives: малки населени места

Доброволци в действие (2011)

2011 Доброволци в действие   Финансова подкрепа от фондация :Помощ за благотворителността в България“ със съдействието на Тръста за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа. Период на изпълнение: септември – октомври 2011 г. Обща стойност на проекта: 6 200 лв. Роля на Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация   Резултати: Организиране и […]

Надолу по реката

2007   „Надолу по реката“ По програма МАТРА на Холандското правителство   Водеща организация: Екомисия 21 Основна цел на проекта беше да се насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни в региона чрез управлението на общите природни и други ресурси.   ДЕЙНОСТИ: Създаване на инициативни групи в селата и идентифициране на всички заинтересовани страни за осъществяване на […]

Реализация на младите хора в малката община

2005 – 2007 Реализация на младите хора в малката община   Номер на договора за финансиране: 20.09.2005 г. Източник на финансиране: Програма обществен форум за ШАРС Бюджетна линия: Фаза 3, batch 6 Период на изпълнение: Октомври 2005 г. – Май 2007 г. Обща стойност на проекта: За форум процеса – 15 190 лв./ за Проектен фонд […]

Общината сме всички ние

2003 – 2004   Общината сме всички ние   Номер на договора за финансиране: LOV – F 6 Източник на финансиране: Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Община Ловеч Бюджетна линия: Фаза 2, batch 1 Период на изпълнение: 2003 – 2004 Обща стойност на проекта ( в лева): 25314 лева + 18681 лева собствен […]