Tag Archives: местно развитие

Активни граждани – открита местна власт (2008-2009)

2008 – 2009   Активни граждани – открита местна власт   Източник на финансиране: Оперативна програма „Административен капацитет“ Договор: 08-12-2-С/27.08.2008 Период на изпълнение: септември 2008 – август 2009 Обща стойност на проекта: 143 914.92 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община Ловеч   Основни дейности и резултати по проекта: Специфичните цели […]

Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч

2007 Регенерацията – шанс за устойчиво развитие на община Ловеч   Номер на договора за  финансиране:Споразумение за финансиране от 11.04.2007 г. Източник на финансиране: Кантон Берн, Швейцария чрез Сдружение „Болкан Асист“ и с подкрепата на община Ловеч. Период на изпълнение: 2007 г. Обща стойност на проекта: 3000 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: […]

Партньори за местно устойчиво развитие

2006-2007 Партньори за местно устойчиво развитие   Номер на договора за финансиране: CSDP – Lot 2 – 049 Източник на финансиране: Програма ФАР Развитие на гражданското общество 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016 – 711.01.01 Период на изпълнение: 30.11.2006 – 30.11.2007 г. Обща стойност на проекта: 55348.73 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща […]

Знание за Европа

2004-2005 Знание за Европа   Номер на договора за финансиране: Европа 2003 – 10 Източник на финансиране: ЕС по програма „Европа“ 2003 Бюджетна линия: Програма за малки проекти „Европа“ 2003 Период на изпълнение: 28.12.2004 г. – 28.08.2005 г. Обща стойност на проекта: 48528 лева Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща организация Партньори: Община […]

Общината сме всички ние

2003 – 2004   Общината сме всички ние   Номер на договора за финансиране: LOV – F 6 Източник на финансиране: Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и Община Ловеч Бюджетна линия: Фаза 2, batch 1 Период на изпълнение: 2003 – 2004 Обща стойност на проекта ( в лева): 25314 лева + 18681 лева собствен […]

Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост

1998 Изграждане на устойчиви механизми за взаимодействие между НСО и местната власт в община Ловеч по проблеми с особена обществена значимост Източник на финансиране: програма ФАР, чрез фондация „Развитие на гражданското общество“ Период на изпълнение: 1998 г. Роля на  „Знание“ при изпълнение на проекта:  Водеща организация   Основни дейности и резултати по проекта: Проектът приключи […]