Tag Archives: МИГ

Партньори за местно устойчиво развитие

2006-2007 Партньори за местно устойчиво развитие   Номер на договора за финансиране: CSDP – Lot 2 – 049 Източник на финансиране: Програма ФАР Развитие на гражданското общество 2004 Бюджетна линия: BG 2004/016 – 711.01.01 Период на изпълнение: 30.11.2006 – 30.11.2007 г. Обща стойност на проекта: 55348.73 лв. Роля на „Знание“ при изпълнение на проекта: Водеща […]